Roční tematický plán MŠ

"Spolu si hrajeme, spolu se učíme, spolu se radujeme. Společně víc dokážeme!"

        

                          

 6:45-8:30    příchod dětí

 8:30-8:40     ranní rozcvička

 8:40-8:50     ranní kruh

 8:50-9:15     svačina

 9:15-9:30     šikulka (činnosti kreativní/výtvarné/předškolní příprava)

 9:30.-11:30   pobyt venku (procházka/zahrádka)

 11:30-12:15  oběd

 12:15-12:30  vyzvedávání po obědě

 12:30-14:00  čtení pohádek, odpočinek (spánek/klidové činnosti)

 14:00-15:00  probouzení, převlékání, svačina

 15:00-17:30  volné činnosti, vyzvedávání dětí